Portál

aneb "Cesty k pokladům" (proof of concept)

...tato jednoduchá webová aplikace je jen rozhraní (v plánu je mít část hry i ve virtuální realitě). Kombinujeme "dostupná" internetová data s interakcí v reálném světě a důrazem na osobní znalosti. Může to být hra, na jejímž konci je hodnotná informace: například "privátní klíč" k virtuální měně - a naším cílem je vás seznámit s některými zajímavostmi a připravit se na dobu, která přichází.
Podobné návody mohly být kdysi vytesány v kameni nebo napsány na pergamen - část informací lze šířit i ústním podáním...


Věděli jste, že existují kombinace slov, z nichž některé v sobě ukrývají hodnotu
i několika stovek miliónů dolarů? A že jich je docela dost! (Vysvětlení v [nápovědě A] dole pod menu)


Předpokládáme, že nebudete číst všechno, ale můžete v budoucnu předejít nebezpečí, pokud takto zvýrazněný text nenecháte bez povšimnutí.


Princip Hra Ukázky

Odkazy k dovysvětlení úvodního textu

  • Z kombinace 12 (nebo více) slov se zpětně dá odvodit privátní klíč - a zde je odkaz (BIP39) na vybranou množinu 2048 anglických slov. BIP39: Mnemonic code for generating deterministic keys
  • Z privátního klíče se pak derivují adresy - jakou hodnotu některé z nich mají, je v následujícím odkazu: Bitcoinové nejbohatší adresy. Z odkazu je například patrno, že exituje deset nejbohatších adres, na kterých jsou kryptoměny (Bitcoiny) za miliardy dolarů!
  • Pokročilejší uživatelé kryptoměn určitě znají původní český produkt Trezor - hardwarové zařízení, které slouží k bezpečnému uložení privátních klíčů a hesel. Na stránkách Trezoru je vysvětleno, jak funguje těch 12 nebo 24 magických slov - jako takzvaný master seed.

Velmi stručná historie šifrování
p ř i p r a v u j e m e

Odskok k velkým číslům, entropii a Bitcoinu

šifra 256 bitů.. je 256 x provedená operace 2x2x2x2x2x...
Historické úvody rád začínám: "již staří Římané..."


Poznámky a ukázky

p ř i p r a v u j e m e
v průběhu hry

Krypto bohatství
Věděli jste, že existují kombinace slov, z nichž některé v sobě ukrývají hodnotu i několika stovek miliónů dolarů? A že jich je docela dost!Vítejte v BETA verzi Cesty k pokladům 2.0
V této základní hře (demo) nemusíte nikam chodit, na nic čekat, nic nikam posílat... ale také neočekávejte kdovíjaký poklad :-)
Řešení proto bude často jednodušší, než by se na první pohled zdálo. Pokud přeci jen zaváháte, pod formulářem (s klíčem) je rozkliknutelná nápověda.

V pěti jednoduchých krocích se můžete dostat k cíli i za minutu (tak je to snadné).

Na úvod můžeme zmínit i trochu náročnější hru z roku 2018/19 o 310 BTC (šlo o více než sto miliónů korun!) - týmy nejlepších hackerů z celého světa s tím zápolily několik týdnů - a většina už je dnes vyřešena.
https://www.agamapoint.com/cesty-k-pokladum/#game310


Indicie a klíče?
Pro úplně první indicii vrata je klíčem poslední trojčíslí na kovových vratech ze vstupního obrázku. (Které jste pravděpodobně přehlédli, ale můžete se tam vrátit podívat. Víte kam).
A to je v podstatě vše :-D
Ano, bude to jednoduché, ale nemělo by to být zase až tak přímočaře triviální. Přečtěte si o tom více v odstavci o security though obscurity:
https://www.agamapoint.com/cesty-k-pokladum/#seurityobscurity


Vykoupení z věznice Shawshank
Blízko Buxtonu je velká louka. Má dlouhou kamenou zídku s velkým dubem na severním, konci. V základech té zídky je kámen, který nemá nic společného se zemí v Mainu. Kus černého, vulkanického skla...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vykoupen%C3%AD_z_v%C4%9Bznice_Shawshank


Šifra mistra leonarda
Příběh se primárně zaměřuje na vyřešení „hádanky“ ohledně Svatého grálu.Security through obscurity
Pin je 7xxx... je velmi okaté, dá se někdy rozdělit na jednotlivé číslice - kolik bylo trpaslíků...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity


Klíč je pod kamenem na GPS
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního globálního družicového polohového systému (GPS) při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické navigační přístroje či chytré telefony. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku (deníku) a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.
https://www.geocaching.com/play


ESCAPE ROOM
Cílem je dobře se zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase.
s cílem najdi a otevři si dveře ven


Run away
jedna z verzí únikovek...Virtulání realita
najdi indície ve hře... podle nějakých nápověd či popisu

Co je cílem této aplikace?

1) Osvěta: co a jak funguje v moderním světě internetu a jaké jsou možnosti zabezpečení. Musí se řešit dvě protichůdná zadání: jak informace dobře schovat, aby je nikdo další nenašel - ale abychom je sami neztratili.
2) Seznámení s virtuálními kryptoměnami - jejich výhodami i nevýhodami.
3) Předávání a uchovávání cenných informací nebo virtuální měny - i třeba za účelem odměny, daru nebo dědictví

Může to být pojímáno jako hra, která je kybernetickou cestou k hodnotným informacím - kombinovaná s osobními znalostmi a interakcí s reálným světem| agamapoint.com | octopusengine.org (c) 2018