Portál

aneb "Cesty k pokladům" (proof of concept)

...tato jednoduchá webová aplikace je jen rozhraní (v plánu je mít část hry i ve virtuální realitě). Kombinujeme "dostupná" internetová data s interakcí v reálném světě a důrazem na osobní znalosti. Může to být hra, na jejímž konci je hodnotná informace: například "privátní klíč" k virtuální měně - a naším cílem je vás seznámit s některými zajímavostmi a připravit se na dobu, která přichází.
Podobné návody mohly být kdysi vytesány v kameni nebo napsány na pergamen - část informací lze šířit i ústním podáním...


Věděli jste, že existují kombinace slov, z nichž některé v sobě ukrývají hodnotu
i několika stovek miliónů dolarů? A že jich je docela dost! (Vysvětlení v [nápovědě A] dole pod menu)


Předpokládáme, že nebudete číst všechno, ale můžete v budoucnu předejít nebezpečí, pokud takto zvýrazněný text nenecháte bez povšimnutí.


Princip Hra Ukázky

Odkazy k dovysvětlení úvodního textu

  • Z kombinace 12 (nebo více) slov se zpětně dá odvodit privátní klíč - a zde je odkaz (BIP39) na vybranou množinu 2048 anglických slov. BIP39: Mnemonic code for generating deterministic keys
  • Z privátního klíče se pak derivují adresy - jakou hodnotu některé z nich mají, je v následujícím odkazu: Bitcoinové nejbohatší adresy. Z odkazu je například patrno, že exituje deset nejbohatších adres, na kterých jsou kryptoměny (Bitcoiny) za miliardy dolarů!
  • Pokročilejší uživatelé kryptoměn určitě znají původní český produkt Trezor - hardwarové zařízení, které slouží k bezpečnému uložení privátních klíčů a hesel. Na stránkách Trezoru je vysvětleno, jak funguje těch 12 nebo 24 magických slov - jako takzvaný master seed.

Velmi stručná historie šifrování
p ř i p r a v u j e m e

Odskok k velkým číslům, entropii a Bitcoinu

šifra 256 bitů.. je 256 x provedená operace 2x2x2x2x2x...
Historické úvody rád začínám: "již staří Římané..."


"Your DATA is your value"

Musíme zdůraznit, že na internetu (i v chytrém mobilu) "může být" všechno veřejně dostupné. Text nebo obrázek se dá odchytit při přístupu na internet, existují viry, které je umí ukrást i z vašeho počítače, a cokoli je na internet (cloudové úložiště) odesláno nebo sdíleno - to vše se může dostat do nepovolených rukou.

Chceme se s vámi zamýšlet nad informacemi v dnešním světě. Nad výhodami jejich hromadného zpracování, nad hrozbami jejich zneužití. A nad jejich možnou cenou.
S nástupem internetu a chytrých telefonů (jasně že mobilních, pamatuje si dnes někdo na pevnou linku?) i drobných zařízení - kamer, čidel... se začíná utvářet "internet věcí" a chytrá řešení, chytrá auta, smart home/city... hlavní roli zde hrají informace, a proto také mají svou cenu.

Základní princip

Hledání klíčů může mít různé úrovně složitosti i různý počet kroků. Prvním cílem je zaručit, aby informace nalezené na jednom místě byly jen částí k získání výsledného klíče. Proto se kombinuje internet / reálný svět / a časem i virtuální realita.
Druhým cílem je, aby nedošlo ke ztrátě klíče - což je realizováno "plánem B" - paralelní cesty k pokladu budou podle důležitosti i tři.


Základní mapa, bude mít tři různé cesty, kde každá z nich obsahuje několik kroků.

cesta A
krok A1 (nebo tzv. indicie) + klíč A1 (heslo) > krok A2 + klíč A2 > krok A3 + klíč A3 >> cílový klíč
cesta B (variantně)
krok B1 > krok B2 > krok B3 >> cílový klíč
cesta C (jen při důležitějších misích)
krok C1 > krok C2 > krok C3 >> cílový klíč

Popis kroků může být zde (na internetu) nebo (lépe) někde v reálném světě buď veřejně, nebo se může využít tzv. mikrokešek - časem i ve virtuální realitě.
Ideální je, aby se klíče z jednotlivých kroků musely skládat dohromady (více u ssss nebo graficky ...)

Připravujeme: pokročilý časový zámek, krypto mikroplatby, speciální pomůcky ke stažení, možnost vytvoření a editace vlastní "hry".

Co je cílem této aplikace?

1) Osvěta: co a jak funguje v moderním světě internetu a jaké jsou možnosti zabezpečení. Musí se řešit dvě protichůdná zadání: jak informace dobře schovat, aby je nikdo další nenašel - ale abychom je sami neztratili.
2) Seznámení s virtuálními kryptoměnami - jejich výhodami i nevýhodami.
3) Předávání a uchovávání cenných informací nebo virtuální měny - i třeba za účelem odměny, daru nebo dědictví

Může to být pojímáno jako hra, která je kybernetickou cestou k hodnotným informacím - kombinovaná s osobními znalostmi a interakcí s reálným světem| agamapoint.com | octopusengine.org (c) 2018