API

Application Programming Interface – využíváme webové API vybraných serverů

Cena Bitcoinu

api.coinpaprika.com je jedna z mála dobře fungujících a v základní verzi nezpoplatněných, kterou využíváme v IoT zařízeních – ukázka kódu v MicroPythonu:

res = urequests.get("https://api.coinpaprika.com/v1/tickers/btc-bitcoin")
btcusd = res.json()['quotes']["USD"]["price"] 

API většinou vrací nějaký JSON – zde například:

{
"id": "btc-bitcoin","name": "Bitcoin","
"circulating_supply": 18567031,
"max_supply": 21000000,
...,"quotes": 
  {
  "USD": {
    "price": 18361.987,
    "volume_24h": 21556328039.997,
    "market_cap": 340927594748,...
     }
  }
} 

Kde [‚quotes‘][„USD“][„price“] nám dá cenu v USD: 18361.987


Mempool – poplatky

https://mempool.space/

https://mempool.space/api/v1/fees/recommended # vrací aktuální stav a odhad jaké fee [satoshi/Byte] zrovna "frčí":

{
  "fastestFee": 28,
  "halfHourFee": 20,
  "hourFee": 16
}

Bloky, transakce

https://sochain.com/

#