BIPs

BIP je jeden ze základních pojmů, co se týká technického vylepšování Bitcoinu. Zkratka BIP znamená Bitcoin Improvement Proposal. Je to soubor dokumentů, kterými se navrhují funkce, změny nebo omezení, které by měly být zavedeny do protokolu nebo kódu Bitcoinu. BIP by měl obsahovat technickou specifikaci nové funkce a její zdůvodnění.

> Základní přehled BIPů.

Vybrané „novinky“:
https://bitvm.org/ | bitVM-workshop | https://en.bitcoin.it/wiki/Script
(~ RGB&ZKP Zero-knowledge proof) | https://zerosync.org/
https://stratumprotocol.org/ | https://www.lupa.cz/clanky/protokol-stratum-v2-a-budoucnost-tezby-bitcoinu/
 


https://www.alza.cz/bip-technologicka-vylepseni-bitcoinu

BIP8 > Version bits with lock-in by height
BIP9 > Version bits with timeout and delay

BIP32 > Hierarchical Deterministic Wallets
m / purpose’ / coin_type’ / account’ / change / address_index
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0032.mediawiki

BIP38 > Passphrase-protected private key
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0038.mediawiki

BIP39 > Mnemonic code for generating deterministic keys
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki
agamapoint.com/bip39/ | https://iancoleman.io/bip39/
LOW entropy address | Mnemonic words

BIP44 > Multi-Account Hierarchy for Deterministic Wallets
m / purpose’ / coin_type’ / account’ / change / address_index

BIP49 > Derivation scheme for P2WPKH-nested-in-P2SH based accounts

BIP84 > Derivation scheme for P2WPKH based accounts

BIP340 > Schnorr Signatures for secp256k1
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki
The iteration count is set to 2048 and HMAC-SHA512 is used as the pseudo-random function. The length of the derived key is 512 bits (= 64 bytes).

BIP341 > Taproot: SegWit version 1 spending rules
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0341.mediawiki

BIP342 > Validation of Taproot Scripts
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0342.mediawiki
BIP39:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3490064.0

https://www.rapidtables.com/convert/number/binary-to-decimal.html
A aktuální množina 2048 anglických slov používaných pro seed:
https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039/english.txt


Taproot

Další detaily jsou u přehledu BIPů.