Vybrané termíny

| seed | transaction | wallet |

Blockchain

zřetězení bloků dat, které jsou na sebe kryptograficky navázané (každý blok má i odkaz na HASH předchozího bloku) – data obsahují zápisy transakcí (decentralizovaného systému)
Je to tedy veřejná nezávisle auditovatelná chronologicky řazená neměnná databáze distribuovaná P2P

| merkle tree | replay attack | double spending |

P2P – peer to peer (rovný s rovným) https://cs.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

HASH – jedinečný digitální „otisk“ – matematicky je dána velká „vzácnost“ (vysoká entropie)

asymetrická kryptografie – využívá se pro autentifikaci transakcí
Public Key – klíč veřejný (jméno nebo adresa) – umožní ostatním ověřit…
Private Key – klíč privátní (umožní unikátní digitální podpis) – tím „podepisujeme“
(např. transakci) | wif | bip39 – seed | bip38 |
xPub (Extended Public Key)

ECDSA je asymetrický algoritmus pro digitální podpis z rodiny eliptických křivek:
ECC – Elliptic curve cryptography
https://en.bitcoin.it/wiki/Secp256k1

wif – Wallet Import Format:
is a way of encoding a private ECDSA key so as to make it easier to copy
https://en.bitcoin.it/wiki/Wallet_import_format

base58 https://en.bitcoin.it/wiki/Base58Check_encoding (aby se nepletlo 0 a O / 1 a l)

 code_string = "123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz" 
Transactions

transaction https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction


HMAC – Keyed-hash Message Authentication Code
je typ autentizačního kódu zprávy počítané s použitím kryptografické HASHovací funkce v kombinaci s tajným šifrovacím klíčem > https://en.wikipedia.org/wiki/HMAC
UTXO – Unspent transaction output – neutracené transakční výstupyP2PK: Pay to public key.
prozrazuje všem identifikátor příjemce a zbytečně plýtvá místem v bloku

P2PKH: Pay to public key hash.  „1
při útratě z P2PKH adresy odhaluje držitel svůj veřejný klíč

P2SH: Pay to script hash. „3“ (BIP16)
skript zde vytváří příjemce, zahashuje jej, a odesílatel platí právě na tento hash.
Taproot je(bude) technologie, která uchovává skript i jeho samotnou existenci tajné i po útratě (při kooperaci všech stran). 

Bech32: Native SegWit. „bc1

Leading symbol(s) [1/3/bc1/…] – List_of_address_prefixes


MAST: Merklized Abstract Syntax Tree


BIPs

Bitcoin Improvement Proposals – je poměrně obsáhlé téma, proto se mu věnujeme podrobněji na samostatné stránce agamapoint.com/bips/