cypherpunk

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk
https://bitcoinwiki.org/de/wiki/cypherpunk

https://voidnetwork.gr/2018/06/16/cypherpunk-rising-wikileaks-encryption-coming-surveillance-dystopia-r-u-sirius/
https://www.righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html


Manifest kryptoanarchie ukazuje základní směr ideologie svobodné společnosti.

From: tcmay@netcom.com (Timothy C. May)

Subject: The Crypto Anarchist Manifesto

Date: Sun, 22 November 1992

Moderním světem prochází přízrak, přízrak krypto-anarchie
Výpočetní technika stojí na bodu na zlomu, kdy bude schopna poskytnout jednotlivcům i celým skupinám možnost komunikovat navzájem v naprosté anonymitě.
Budeme vyměňovat zprávy, uzavírat obchody a vyjednávat smlouvy elektronicky, aniž bychom věděli, pravé jméno, nebo právní status druhé strany. Operace napříč sítěmi budou nevystopovatelné prostřednictvím šifrovaných aplikací, které implementují kryptografické protokoly s téměř dokonalými pojistkami proti prolomení.Pověst bude mít zásadní význam. V obchodním styku bude hrát mnohem důležitější roli, než jakou hrají dnes roli hodnocení a reference. Tento vývoj bude od základu měnit povahu vládní regulace, schopnost danit a regulovat ekonomické vztahy, schopnost udržet informace v tajnosti.
Technologie pro tuto revoluci – a jistě to bude revoluce společenská i ekonomická – existuje na úrovni teorie posledních deset let. Metody jsou založeny na šifrování pomocí veřejného klíče, systémech prokazování bez jakékoliv další informace, a různé softwarové protokoly pro interakci, ověřování a potvrzování.
Teprve v poslední době dosahují počítačové sítě a osobní počítače dostatečnou rychlost, aby tyto myšlenky byly prakticky uskutečnitelné. A příští desetiletí přinese další přidanou rychlost, která umožní jejich ekonomickou proveditelnost a v podstatě nezastavitelnost. Vysokorychlostní sítě, ISDN, schránky odolné proti prolomení, čipové karty, satelity, satelitní vysílače , osobní počítače s vysokou operační pamětí a šifrované čipy a ve fázi vývoje jsou další z budoucích klíčových technologií.
Státy se samozřejmě budou snažit zpomalit nebo zastavit šíření této technologie, budou zmiňovat obavy o národní bezpečnost, hrozby využívání technologií drogovými dealery a daňovými podvodníky, a budou hrozit obavami ze společenské dezintegrace. Mnohé z těchto obav budou na místě. Kryptoanarchie umožní volné nakládání s národním tajemstvím a umožní, aby se obchodovalo s ilegálními a ukradenými materiály. Anonymní elektronický trh bude dokonce umožňovat odporné trhy s vraždami a vydíráním. Různé kriminální a cizorodé živly budou aktivními uživateli krypto-sítě. To ale šíření kryptoanarchie nezastaví.
Stejně jako technologie tisku změnila a zmírnila sílu středověkých cechů a struktury společenské moci, tak i kryptologické metody zásadně změní povahu korporací a vládních zásahů do ekonomických transakcí. V kombinaci s novými informačními trhy, bude kryptoanarchie tvořit tekutý trh pro veškerý materiál, který lze vyjádřit slovy nebo obrazy. A stejně jako zdánlivě nevýznamný vynález ostnatého drátu umožnil oplocení rozlehlých farem a zemědělských podniků, a tím navždy změnil pojetí pozemku a vlastnických práv na západě, tak i zdánlivě malý objev z tajemného odvětví matematiky přišel s kleštěmi, které odstraní ostnatý drát kolem duševního vlastnictví.

Povstaňte, nemáte co ztratit, leda své ostnaté dráty!

Více zde: https://ifreedom.webnode.cz/manifest-kryptoanarchie/

Timothy C. May (*1951 + 2018) Cyphernomicon naznačuje, že termín kryptoanarchista byl původně myšlen jako slovní hříčka

Krypto-anarchismus hlavně závisí na hodnověrném popření (anglicky plausible deniability) aby se vyhnul cenzuře. Krypto-anarchisté toto popírání využívají skrz posílání kódovaných zpráv do vzájemně propojených proxy v počítačových sítích. Ve zprávách je nashromážděno mnoho směrovacích informací. Zpráva je zakódovaná s každou proxy a s přijímačem veřejných klíčů.

A proto, s více vrstvami šifrování by mělo být prakticky nemožné zjistit, ke které službě nebo pseudonymu je uživatel připojen.

Vzhledem k tomu, že okamžitý trest (summary punishment) je ve většině zemí nelegální, je neuskutečnitelné zastavit možnou trestnou činnost na síti, aniž by nedošlo k zákazu používání silné kryptografie.

Popiratelné šifrování (deniable encryption) a anonymity sítě mohou být použity, aby se zabránilo odhalení při sdílení nelegálních nebo citlivých informací, které se uživatelé příliš bojí sdílet bez jakékoliv ochrany své identity. Sdílené jsou informace jako protistátní propaganda, whistleblowing, distribuce narkotik, obchodování s lidmi, trestné činnosti, ale i zprávy od politických disidentů nebo anonymní peněžní transakce.


Eric Hughes (*1955)
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Hughes_(cypherpunk)

John Glimore (*1955) | DHCP / IP …
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gilmore_(activist)

Whitfield Diffie (*1944)
Martin Hellman (*1945)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diffieho%E2%80%93Hellmanova_v%C3%BDm%C4%9Bna_kl%C3%AD%C4%8D%C5%AF
Diffieho-Hellmanova výměna klíčů (zkráceně D-H) je kryptografický protokol, který umožňuje přes nezabezpečený kanál vytvořit mezi komunikujícími stranami šifrované spojení, bez předchozího dohodnutí šifrovacího klíče. Výsledkem tohoto protokolu je vytvoření symetrického šifrovacího klíče, který může být následně použit pro šifrovaní zbytku komunikace. Výhodou je, že případný útočník odposlouchávající komunikaci tento klíč nezachytí. Klíč je zkonstruován všemi účastníky komunikace a nikdy není poslán v otevřené formě.


Phil Zimmermann (*1954) PGP
https://www.philzimmermann.com/EN/background/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Zimmermann
https://cs.wikipedia.org/wiki/Phil_Zimmermann

David Chaum (*1955) DigiCash (89/95)
His 1981 paper, „Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital Pseudonyms“, laid the groundwork for the field of anonymous communications research.
His 1982 dissertation „Computer Systems Established, Maintained, and Trusted by Mutually Suspicious Groups“ is the first known proposal for a blockchain protocol
the father of online anonymity„, and „the godfather of cryptocurrency
In 1995 his company DigiCash created the first digital currency with eCash

Nick Szabo (*1964) Bit-Gold (98)
In 1994, he wrote an introduction to the concept and, in 1996, an exploration of what smart contracts could do. Nick Szabo proposed a digital marketplace built on these automatic, cryptographically secure processes.


Bitcoin

1860-1930 elliptic curves

1960 ARPANET

1968 Internet

1974 TCP/IP

1976 Diffie-Hellman keys [-32] private -> public KEY| Whitfield Diffie (*1944) | Martin Hellman (*1945) |

1980 Protocols for public key system | PKC | M. Puzzles (1974) | Ralph C. Merkle (*1952)
~ secure time stamping

1981 CRYPTO /SHA | Merkle–Damgård construction

1982 Byzantine consensus [-26] / Byzantine fault | Leslie Lamport (1941), Robert Shostack (1948), Marshall Pease ()

1989 #DigiCash |~ blockchain (1982) [-19] | blind_signature (1983) | DigiCash (coop. with banks) | David Chaum (*1955)

1992 The Crypto Anarchist Manifesto (Timothy C. May (*1951 + 2018), …)

1994 #CyberCash [-14] | Cyber Cash wiki | Daniel C. Lynch, William N. Melton, Steve Crocker (ARPANET), Bruce G. Wilson

1996 #eGold | eGlod wiki |  Douglas Jackson & Barry Downey

1997 HashCash (limit email spam) -> POW, „mining“ [-11] | Adam Back (*1970)

1998 #Bit_gold | smart contracts (1994) [-10] | „BitGold miners“ | Nick Szabo (*1964)

1998 b-money / bitcoin.com/satoshi-archive/emails/wei-dai/1/ | Wei Dai () www.weidai.com

2000 Flooz a Beenz? rozporuplné a přesto inspirativní
https://thehustle.co/beenz-pre-bitcoin-digital-currency/?amp

2001 BitTorrent | B. Cohen

2002 SHA-256

2004 RPOW – Reusable Proof-of-work [-4] | (bit string ~ blockchain) | Hal Finney (*1956 – 2014)

* 2008 #Bitcoin whitepaper
„Last unresolved issues“: inflation | incentives | centralization


2017 #segwit and „better“ #LigtningNetwork

2021 #Taproot & #Schnorr activation


Satoshi Nakamoto

さとし なかもと – hiragana
サトシ ナカモト – katakama

více u přeheldu BIPů: https://www.agamapoint.com/bips/Ross Ulbricht (*1984) byl usvědčen z vytvoření a spravování darknet marketu Silk Road (2011-2013), za což byl (2015) odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. Byl znám pod pseudonymem „Dread Pirate Roberts“, podle románu The Princess Bride.

Nyní se mé cíle změnily. Chci použít ekonomickou teorii jako nástroj ke zničení nátlaku a agrese vůči lidským bytostem.

A proto vytvořím ekonomickou simulaci, aby lidé měli osobní zkušenost s tím, jak by vypadal život ve světě bez systematického používání síly.

Válka proti drogám je symptomem většího problému a tímto problémem je stát.


Julian Assange (*1971) australský vydavatel, internetový aktivista a politický vězeň. Je znám jako mluvčí, hlavní redaktor a spoluzakladatel WikiLeaks – internetového serveru, který za posledních několik let zveřejnil množství utajovaných dokumentů. Wikipedie


draws on the Principles of Austrian Economics
& ideas of
Ludwig von Mises
Murray Rothbard
Friedrich Hayek
Hans Hermann Hoppe


Bitcoin dev

https://www.youtube.com/results?search_query=Cypherpunks%3A+Freedom+and+the+Future+of+the+Internet


en.bitcoin.it/wiki/Category:Historyagamapoint.com/bips/

https://cfp.paralelnipolis.cz/hcpp22/talk/B9LV8D/
Intro to Algebraic Geometry and Arithmetic of Elliptic Curves (advanced workshop)
Required knowledge of abstract algebra: groups, rings, fields, homomorphisms. We will discuss the basics of abstract algebra, and derive the elliptic curve group law using divisor class groups.