Princip hry

Chceme se s vámi zamýšlet nad informacemi v dnešním světě. Nad výhodami jejich hromadného zpracování, nad hrozbami jejich zneužití. A nad jejich možnou cenou.
S nástupem internetu a chytrých telefonů (jasně že mobilních, pamatuje si dnes někdo na pevnou linku?) i drobných zařízení – kamer, čidel… se začíná utvářet „internet věcí“ a chytrá řešení, chytrá auta, smart home/city… hlavní roli zde hrají informace, a proto také mají svou cenu.

Základní princip
Hledání klíčů může mít různé úrovně složitosti i různý počet kroků. Prvním cílem je zaručit, aby informace nalezené na jednom místě byly jen částí k získání výsledného klíče. Proto se kombinuje internet / reálný svět / a časem i virtuální realita.
Druhým cílem je, aby nedošlo ke ztrátě klíče – což je realizováno „plánem B“ – paralelní cesty k pokladu budou podle důležitosti i tři.

Základní mapa, bude mít tři různé cesty, kde každá z nich obsahuje několik kroků.

cesta A
krok A1 (nebo tzv. indicie) + klíč A1 (heslo) > krok A2 + klíč A2 > krok A3 + klíč A3 >> cílový klíč
cesta B (variantně)
krok B1 > krok B2 > krok B3 >> cílový klíč
cesta C (jen při důležitějších misích)
krok C1 > krok C2 > krok C3 >> cílový klíč

Popis kroků může být zde (na internetu) nebo (lépe) někde v reálném světě buď veřejně, nebo se může využít tzv. mikrokešek – časem i ve virtuální realitě.
Ideální je, aby se klíče z jednotlivých kroků musely skládat dohromady (více u ssss nebo graficky …)

Připravujeme: pokročilý časový zámek, krypto mikroplatby, speciální pomůcky ke stažení, možnost vytvoření a editace vlastní „hry“.