blockchain

chaos | entropie | generátor | hash | mmBIP32-84 | transakce | blockchain | halving |


Blockchain je decentralizovaná digitální kniha, která bezpečně a transparentně zaznamenává transakce v řetězci bloků. Každý blok obsahuje seznam transakcí a je kryptograficky zabezpečen, což zajišťuje, že údaje nemohou být změněny bez souhlasu celé sítě. Tento systém eliminuje potřebu centrální autority a zvyšuje důvěru mezi účastníky tím, že poskytuje veřejně dostupnou, neměnnou historii všech transakcí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Blockchain (wiki).:.:.